Új jelszó kérése

Fizetési megoldás

Gyártók

 

 

 

 

 

 

  

Termékajánló

Termék részletekC.C.Hypo 10X klóros fertőtlenítő tisztítószer 5 liter

C.C.Hypo 10X klóros fertőtlenítő tisztítószer 5 liter
  • C.C.Hypo 10X klóros fertőtlenítő tisztítószer 5 liter
  • C.C.Hypo 10X klóros fertőtlenítő tisztítószer 5 liter
  • C.C.Hypo 10X klóros fertőtlenítő tisztítószer 5 liter

Termék ára
3 750 Ft + ÁFA (4 763 Ft) / db
Termék kosárba helyezése
Cikkszám
CCHYPO10x5L
Megosztom
Funkciók
Tömeg
6,05 kg/db
Rövid leírás a termékről
A kép illusztráció

Fertőtlenítő hatású, három fázisú kézi mosogatás második fázisához; fungicid; baktericid; a normál háztartási hypó (1,5%-os) tízszeres koncentrátuma. 0,75%-os koncentrációban 5 perces hatóidő 40 C°-os vízhőmérséklet esetén.
A termék tulajdonságai
Hypo 10 X
klóros fertőtlenítő tisztítószer
termékismertető és használati utasítás
► klóros
► kiváló fehérítő hatás
► erős penészölő hatás
► baktérium-, (MRSA), gomba-, vírusölő

Hol használható?
► Vendéglátóipari területen háromfázisú mosogatás középső
► Közétkeztetési területen (fertőtlenítő) fázisában mosogatásra,
tojásfertőtlenítésre
► Élelmiszer-ipari területen
► Ételgyártás területen CIP tisztításra, önálló fertőtlenítő tisztításra,
► Italgyártás területen wc-k, piszoárok szagtalanítására
► Intézményi területén
► Egészségügyi területen
► Mosodákban Fehérítésre, fertőtlenítő áztatásra, folttisztításra
► Gránit mosogatótálcák elszíneződéseinek eltávolítására

Melyik technológiánál, milyen feltételekkel alkalmazható a Hypo 10 X?
► Háromfázisú mosogatás középső (fertőtlenítő) fázisában:
Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
40-45 °C 5 perc 0,5% (50 ml /10 L víz)
► Tojás fertőtlenítésénél:
Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
40 °C 5 perc 0,5% (50 ml /10 L víz)
► Önálló fertőtlenítésnél, tisztításnál:
Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
környezeti 40 °C 5-10 perc 0,5% - 1% (50-100 ml /10 L víz)
► Wc-k, piszoárok szagtalanításánál:
Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
- - 100% (töményen)
► Fehérítésnél, folttisztításnál:
Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
Hideg víz 5-10 perc 0,25% - 0,5% (25-50 ml /10 L víz)

Melyik technológiánál, milyen feltételekkel alkalmazható a Hypo 10 X?
► CIP tisztításnál (technológiától függően):
Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
25-60 °C 10-15 perc 0,5% - 2% (50-200 ml/10 L víz)
Hogyan használd a Hypo 10 X-et?
Hogyan használd a Hypo 10 X-et?
► Végezd el a termék behígítását az alkalmazott technológiához tartozó
előírások szerint.
Mennyi ideig hagyd hatni a Hypo 10 X-et?
► Várd meg az alkalmazott technológiához előírt behatási időt.
Mit csinálj a behatási idő letelte után?
Minden élelmiszerrel érintkező felületet öblíts le csapvízzel.

Milyen fertőtlenítő hatással rendelkezik a Hypo 10 X?
Baktérium- (MRSA), gomba- és vírusölő hatással.

Mire figyeljünk a Hypo 10 X használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészséget?

A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. A termék kiadagolásánál használj
szemvédőt és gumikesztyűt. Kerüld a termék bőrre- és szembejutását, lenyelését, gőzeinek
belégzést. Mindig jól szellőző helyen használd. Munka közben étkezni, inni és
dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet.
A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.
Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Hypo 10 X?
Hűvös, napfénytől védett, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, szakszerűen
tárolva 6 hónapig.
Milyen engedélyekkel rendelkezik a Hypo 10 X?
► ÁNTSZ 10.410/2000
► OKBI 1075 / 2001
► OÉTI 3753 / 2002
► OTH 3973-4/2011

Milyen kiszerelésekben kapható a Hypo 10 X?
► 5 literes Utántöltő gazdaságos kiszerelésben
Milyen fizikai tulajdonságairól ismerhető fel legjobban a Hypo 10 X?
► pH értéke: 14
► színe: sárgás
► illata: erősen klóros

A termék veszélyességi besorolásáról és az óvintézkedésekről a biztonsági adatlapon talál információkat.

Figyelmeztető mondatok: H290: Fémekre korrozív hatású lehet.
H335: Légúti irritációt okozhat.
H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
Megelőzés: P260: A gázok/köd belélegzése tilos.
P264: A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280: Flakonból használva védőkesztyű/védőruha és nagyobb
mennyiségek kezelésekor szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Elhárító intézkedések: P301 +P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni.
TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes
szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni
vízzel/zuhanyozás.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell
vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon
lélegezni.
P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ
vagy orvoshoz.
P390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának
megelőzése érdekében.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P234: Az eredeti edényben tartandó.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak
megfelelően.
Kiegészítő termékek
C.C. Chef CS10 Adagoló csap 5 és 10l-es kannához
1 350 Ft + ÁFA (1 715 Ft) / db

Vélemények a termékről
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Webáruház készítés