Új jelszó kérése

Fizetési megoldás

Gyártók

 

 

 

 

 

 

  

Termékajánló

Termék részletekTana NOWA KRC 740 Folyékony klórtartalmú kemotermikus tisztító 20L

Tana NOWA KRC 740 Folyékony klórtartalmú kemotermikus tisztító 20L
  • Tana NOWA KRC 740 Folyékony klórtartalmú kemotermikus tisztító 20L
  • Tana NOWA KRC 740 Folyékony klórtartalmú kemotermikus tisztító 20L

Termék ára
35 925 Ft + ÁFA (45 625 Ft) / db
Termék kosárba helyezése
Cikkszám
TANA713316
Megosztom
Funkciók
Rövid leírás a termékről

A kép illusztráció

Termék tulajdonság:

- A NOWA KRC 740 önállóan oldja a nehéz zsír és fehérje szennyeződéseket.
- Kiváló emulgeáló és szennyeltávolító képesség.
- A magas aktív klórtartalom miatt a NOWA KRC 740 nagyon jó fertőtlenítő hatással működik.
- Nagyon jó feldolgozási alapot képez, mivel nem keletkezik hab.

Felhasználási terület:

- A NOWA KRC 740 alkalmas szállítódobozok, ládák, kocsik és konténerek tisztítására.
- Használata ideális továbbá késekhez, csizmákhoz és köténytisztító gépekhez is.
- A legjobb tisztítási teljesítményt adott alkalmazás koncentrációjával lehet elérni.

- Fertőtlenítő tisztításhoz 55-60°C-on, 10-20 percig hatni hagyni. Edényfertőtlenítés (DIN10510)
Adagolás: 3 g/L Flotta, Hatóidő: 1 perc/60°C.

 

Felhasználás és adagolás:

Az adagolás a felhasználás és a szennyeződés mértékének megfelelően történik.

Vigye fel közvetlenül a felületre, és hagyja 10-30 percig hatni, majd öblítse le.

 

 

 

Összetétel:

Összetétel/100g: 3,9g SODIUM HYPOCHLORITE, 5 - <15% Phosphate N-14236, N-14237, N-14238

 

pH érték 1%:  12

A termék tulajdonságai
Figyelmeztető mondatok : H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó
károsodást okoz.
További veszélyességi
megállapítás
: EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt
használni. Veszélyes gázok (klór)
szabadulhatnak fel.
Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok
: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Megelőzés:
P260 A köd vagy gőzök belélegzése tilos.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való
kijutását.
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő
használata kötelező.
Beavatkozás:
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni.
TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes
szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A
bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
Hulladék kezelés:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:
jóváhagyott hulladékkezelőben.
Webáruház készítés